27 feb 2024

NUEVA JUNTA


El passat dia 5 de febrer el nostre Club va celebrar eleccions per nomenar nou president, per al període 2024 – 2025.

Per diferents raons es va decidir per bé o per mal que, en aquesta ocasió només hi hauria dues propostes: Benjamín Farré i Joaquin Mochales, tots dos amb una àmplia experiència en el sector turístic, amb responsabilitats molt ben manejades per tots dos que, els han valgut el respecte i carinyo en el sector.

Després de les votacions, per cert, molt renyides, ja que sembla un partit de futbol, on s'anava passant de l'1-0, a l'1-1; 2-1; 2-2; 2-3.......... fins a arribar a l'últim vot amb un empat entre tots dos candidats, amb l'últim vot per a……………. Joaquin Mochales, i per tant, electe President, sense menyscabar al Benjamín.

Joaquin Mochales, dies més tard va nombrar la seva Junta directiva, amb els següents càrrecs i responsabilitats:

PRESIDENT:                                Joaquín Mochales

VICEPRESIDENT:                       Francisco Cañizares

VOCALS:                                       Benjamín Farré

                                                        Vicente del Campo

                                                        Miquel García

                                                        Isidro Tomás

SECRETARI I TRESORER:        Pedro Lifante

COMUNICACIÓ:                        Jaume Aleu

Després de la celebració de la Calçotada, el nou president va iniciar la seva tasca, amb les primeres decisions, fixar els restaurants per als propers dinars, i la reunió de la Junta, per fixar la resta d'actes, de la primera etapa del mandat.